top of page

kinoshita kabuki
“Urokuzu Monogatari—GYOTS—”

木ノ下歌舞伎
“竜宮鱗屑譚~GYOTS~”


2022
main visual
client: Kinoshita-Kabuki
art direction & design: Hiroshi Toyama

bottom of page